Keoni Kuoha
Oahu
Hawaiian ancestry:
ʻO au ʻo Keoni James Kuoha, no Waimānalo Keiki a Chester Kuoha, no Waikahalulu Keiki a James Kuoha, no Kahaluʻu Kona
Educational background:
Ed.D., University of Southern California, Education Leadership M.A., University of Hawaiʻi, Hawaiian Studies B.A., University of Notre Dame, Government & International Relations Kamehameha Schools
Employment history:
Co-Founder & Director, Papahana Kuaola Native Hawaiian Program Coordinator, Papahānaumokuākea Marine National Monument Faculty, Kamehameha Schools, Maui Lecturer, University of Hawaiʻi
Criminal record:
None.
Personal statement:
Self-determination is a fundamental human expression that can only exist where it is cultivated in the hearts, minds, and relationships of people. For it to thrive, we must continually seek to expand the ways in which our actions and shared culture embody self-determination as both reality and aspiration. Therefore, I seek your vote to participate as a delegate in order to help elevate the outcomes of this ʻAha to reflect the greatest expression of self-determination the delegates and the Hawaiian people can collectively imagine. ʻO ke ea nō he māpuna lawena hoʻi o ka mole kanaka i ola wale ma nā wahi i hoʻoulu pūlama ʻia ai ma ka naʻau, ka manaʻo, a me nā pilina o kanaka. No ka māhuahua ʻana aʻe o ke ea, e pono nō kākou i ka ʻimina hoʻomau i ka hoʻonui ʻia aku o nā ala e hiki ai i nā hana o ke kanaka pākahi a me nā loina hoʻolōkahi o kākou ke hoʻokino iho i mea ʻoiaʻiʻo a i mea kūpono e mākia ʻia ai. A, no laila, ke ʻimi nei nō wau i kou hilinaʻi ʻana mai ma ke koho pāloka e lilo hoʻi wau i ʻelele no ka hāpai ʻana aʻe i nā manaʻo i hoʻoholo ʻia e kēia ʻAha i mea hōʻike no ka māpuna ea ʻoi loa a nā ʻelele a me ka lāhui Hawaiʻi e hoʻomoeā lōkahi iho ai. Mahalo nui ke aloha.
The delegate candidate represent these 10 people are eligible voters who have nominated them
  • Ikaika Kuoha
  • Kaulana Kuoha
  • Lanakila Kuoha
  • James Kuoha
  • Gena Moeava
  • Samuel Kupau
  • April Kupau
  • Mehanaokala Hind
  • Monte McComber
  • Mona-Ann Cardejon

Contact naiaupuni@election-america.com for assistance.