Amy Kalili
Hawaii Island
Hawaiian ancestry:
No Paʻalaʻa Kai ka ʻohana. ʻO Puaʻaiki ka tūtū kuakolu. ʻO Elizabeth Kaumakaokalani ka tūtū kualua. ʻO John Luluhiwalani Awai ka tūtū kuakahi. ʻO Helen Awai ke kupuna a ʻo Tom Kalili ka makua.
Educational background:
1989 Kamehameha Schools. 1997 BBA from UHH. 2001 BA Hawn St from UHH. 2006 MBA from UHM. 2006 JD from UHM.
Employment history:
92-93 UHH Hale Kuamoʻo, Editor. 94-98 ʻAha Pūnana Leo (ʻAPL), Bus Mgr. 98-00 UHH, Kumu ʻŌlelo Hawaiʻi. 94-08 ʻAPL, Operations Mgr. 08-11 ʻAPL, Exec Dir and Media Prog Coord. 10-15 Makauila, ED
Criminal record:
Personal statement:
ʻO Hawaiʻi koʻu ʻāina a na kona poʻe au i hānai a hoʻomohala a hiki loa mai i kēia lā. Ua nui ka pōmaikaʻi i nā alakaʻi wiwoʻole o mua i kūpaʻa i ka waele a ʻimi i nā ala e ola hou mai ai ka mauli ola o koʻu Hawaiʻi me ka ikaika o kona ʻuhane, lawena, ʻōlelo a ʻike kuʻuna. Ma luna o kēia paepae paʻa au e ʻimi nei i ke kōkua ma nā hana e hiki ai me ka ʻike a mākau i hoʻomohala ʻia mai e oʻu mau makua a kumu e aloha nui ʻia. A i kēia mawana, he kuleana ko koʻu hanauna ma ka hoʻomau a hoʻoholomua i ka hana a ia mau hanauna ma mua e ola maoli ai he kuanaʻike Hawaiʻi a na ia kuanaʻike nō e alakaʻi iā kākou i kēia mua aku. A no ia mau kumu au e ʻimi ha'aha'a nei i ka lilo i moho e komo alu like ai i kēia ʻaha hoʻokahua hou i ko kākou ʻōnaehana aupuni o nā kānaka maoli o Hawaiʻi. I am truly blessed to have been given knowledge, skill and opportunity to contribute to the ongoing efforts to ensure that the mauli ola of our Hawaiʻi and the kuanaʻike or perspective engrained therein continues to guide and lead us as a strong lāhui into the future. We owe it to those who blazed the path before us to paʻu mau and hoʻoholomua and thus my desire to engage in these efforts to rebuild our nation.
The delegate candidate represent these 10 people are eligible voters who have nominated them
  • KALILI, AMY WAOALA
  • KALILI, THOMAS PATRICK
  • KALILI, GIDEON MEKEALOHAPAU'OLE
  • KALILI, DANIEL KEOLAMAULOA
  • KALILI, DREANALEE KEANUENUEONALANI
  • KAMANA, KAUANOE
  • KIMURA, LARRY LINDSEY
  • WAIHEE, JOHN DAVID
  • KIMURA, LESLIE KAIU
  • PERREIRA, HIAPOKEIKIKANE KICHIE

Contact naiaupuni@election-america.com for assistance.